English Version
 
 您现在的位置:首页>>科学研究>>研究进展

Band-Gap Engineering via Tailored Line Defects in Boron-Nitride Nanoribbons, Sheets, and Nanotubes

( 2012-06-17 )
 
 
     Xiuling Li, Xiaojun Wu, Xiao Cheng Zeng, and Jinlong Yang
      ACS Nano
      Published online April 08, 2012

学术活动
 
[19-01-14]
[19-01-14]
[19-01-14]
[18-12-28]
[18-12-20]
[18-12-20]
[18-12-10]
[18-12-05]
友情链接
 
欲浏览最佳效果 建议你使用IE4.0版本以上的浏览器 屏幕设置为1024*768 增强色16位  浏览总人数:
版权所有:中国科学技术大学国际功能材料量子设计中心