English Version
 
 您现在的位置:首页>>科学研究>>研究进展

Observation of an anomalous decoherence effect in a quantum bath at room temperature

( 2011-02-10 )
 
     Pu Huang, Xi Kong, Nan Zhao, Fazhan Shi, Pengfei Wang,
      Xiong Rong, Ren-Bao Liu & Jiangfeng Du
      Nature Communications
      Published 06 December 2011
 
 

学术活动
 
[19-06-13]
[19-06-13]
[19-06-04]
[19-06-04]
[19-05-28]
[19-05-28]
[19-05-21]
[19-05-15]
友情链接
 
欲浏览最佳效果 建议你使用IE4.0版本以上的浏览器 屏幕设置为1024*768 增强色16位  浏览总人数:
版权所有:中国科学技术大学国际功能材料量子设计中心